Kaitseliidu liikmemaks 2020. aasta eest

Tootekood: 62020100
12,00 €

Parameetrid


* Kaitseliidu allüksus

Kaitseliidu veebipoes saab liikmemaksu maksta ainult enda eest.

Kui soovite tasuda teise inimese liikmemaksu, saab seda teha pangaülekandega. Täpsemad juhised selleks asuvad Kaitseliidu kodulehel  https://www.kaitseliit.ee/et/liikmemaks

Liikmemaksudest laekunud rahaliste vahendite kasutamise otsustab selle allüksuse juhatus või tema poolt volitatud isik, kellele liikmemaks laekus. Rahaliste vahendite kasutamise otsusest teavitab allüksuse juhatus esimesel võimalusel struktuuriüksuse juhatust, mille kooseisu allüksus kuulub.