Naiskodukaitse liikmemaks 2020. aasta eest

Tootekood: 50
12,00 €

Parameetrid


* Naiskodukaitse allüksus

Kaitseliidu veebipoes saab liikmemaksu maksta ainult enda eest.

Liikmemaksudest laekunud rahaliste vahendite kasutamise otsustab selle allüksuse juhatus või tema poolt volitatud isik, kellele liikmemaks laekus. Rahaliste vahendite kasutamise otsusest teavitab allüksuse juhatus esimesel võimalusel struktuuriüksuse juhatust, mille kooseisu allüksus kuulub.