Kütiklassi ja laskurklassi märke ning Kaitseliidu käelinte müüakse ainult Kaitseliidu liikmetele. Teenetemedali ja Valgeristi miniatuure müüakse ainult inimestele, kellele on annetatud vastav Teenetemärk või Valgerist.

Märgid ja vormielemendid