Patrullija taskuraamat

Tootekood: 0091
12,00 €

PATRULLIJA TASKURAAMAT

on tuletatud Maakaitse käsiraamatust (2021). Käesolev taskuraamat on mõeldud praktiliseks abivahendiks Kaitseliidu maakaitse üksuse juhile ja liikmele maastikul. Mitmed osad, mis siin lühemalt, on Maakaitse käsiraamatus kirjeldatud põhjalikumalt. Ühtsuse huvides on siin peatükid ja alapeatükid sama numeratsiooniga teemade kaupa nagu Maakaitse käsiraamatus. Sõjapidamisest üldhariva teadmise saamiseks on soovitatav lugeda ka Manööversõjapidamise käsiraamatut (2014).

Siin raamatus käsitletakse peamiselt olulisi väikeüksuse kollektiivseid tehnikaid ja toiminguid, mille kombineerimine õigel ajal ja soodsal maastikul võimaldab saavutada hea taktikalise tulemuse. Taskuraamat ei käsitle põhjalikult tehnilisi küsimusi ega vahendeid, nagu relvade andmed, üksikvõitleja oskused, erialaspetsialistide tehnikad jms. Samuti ei kajastu siin detailne teadmine vastase kohta. Nende teemade kohta on olemas eraldi õppematerjalid.

Taskuraamat keskendub patrullimise taktikakomponentidele hajutatud lahingutegevuses, kuid kirjeldab ka maakaitse julgestustegevusi, mis kõik on sõja korral maakaitse allüksuste peamised ülesanded. Nende tehnikate kombineerimine edukaks taktikaks eeldab vastase tundmist, häid baas- ja erialaoskusi ning allüksuse koostegutsemise kogemust.

Selles raamatus on rõhuasetus jao ja rühma ülesannetel, tehnikatel ja püsitoimingutel. Kompanii ülesanded ja nende täideviimine sarnanevad tehniliselt rühma omadele – vaid mastaap on suurem.

Taskuraamat on abimees ja nõuandja, mitte jäikade reeglite kogum. Kõiki võimalusi ja ettetulevaid situatsioone ei ole võimalik ette näha. Samas on need baasalused on olulised selleks, et erinevate malevate allüksused, kus iganes neil on vaja koostööd teha, saaksid neist teemadest samamoodi aru, mis loobki eeldused toimivaks koostööks.

Patrullija taskuraamat, nagu Maakaitse käsiraamatki, koondab endas erinevate riikide õppematerjale ja praktikaid, mis kohandatud meie oludesse.

 

Koostaja mjr Rene Toomse

385 lk