Toeta Noori Kotkaid!

Tootekood: 103
Al. 10,00 €

Parameetrid


* Noorte Kotkaste üksus

* Rahasumma

Annetustest laekunud rahaliste vahendite kasutamise otsustab selle allüksuse juhatus või tema poolt volitatud isik, kellele lannetus tehti. Rahaliste vahendite kasutamise otsusest teavitab allüksuse juhatus esimesel võimalusel struktuuriüksuse juhatust, mille kooseisu allüksus kuulub.