Kaitseliidu ajalugu 1924-1940

Tootekood: 1105
30,00 €

Kaitseliit kujunes Teise maailmasõja eelses Eestis märkimisväärseks jõuks, mis osales riigi igas eluvaldkonnas ja ettevõtmises ning jättis kõikjale oma märgi. Kaitseliidu põhikiri ühendas organisatsioonis nii sõjaväelise kui ka seltskondliku komponendi. Kaitseliit sidus Eesti ühiskonda. Siin tegutsesid üheväärsena koos talumees ja käsitööline, üliõpilane ja professor, õpilane ja õpetaja, ärimees ja tööline. Kaitseliit andis võimaluse hinnata inimesi mitte seltskondliku positsiooni järgi, vaid selle järgi, mida igaüks Kaitseliidu teenistuses olles andis riigikaitse heaks ja Eesti riigi heaks üldisemalt.
Aastal 1940 kuulus Kaitseliitu 43 600 meest, kokku umbes 45% Eesti mobilisatsioonireservist. Koos eriorganisatsioonidega Naiskodukaitse (1927), Noored Kotkad (1930) ja Kodutütred (1932) koondas organisatsioon üle 100 000 isamaaliselt ja rahvuslikult meelestatud liikme.

 

SISUKORD:

• KAITSELIIDU ALGUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13

• KAITSELIIDU ÕIGUSRUUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21

• KAITSELIIDU JUHTIMINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41

• KAITSELIIDU SÜMBOLID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  73

• LIIKMESKOND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  87

• KAITSELIIDU KOHT SISE- JA RIIGIKAITSE ÜLDISES STRUKTUURIS . . . . . . . .  101

• SÕJALINE VÄLJAÕPE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

• LASKEALA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  211

• KAITSELIIDU RELVASTUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  301

• KEHALINE KASVATUS JA SPORT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327

• ISAMAALISE VAIMU ERGUTUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381

• KAITSELIIDU MAJANDUSTEGEVUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433

• KAITSELIIDU VÄLISSUHTED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  479

• KAITSELIIT ÜHISKONDA ABISTAMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  491

• EKSIMUSED, ÜLEASTUMISED, ÕNNETUSED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 496

• KAITSELIIDU POLIITILINE ERAPOOLETUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501

• NOORED KOTKAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  519

• NAISKODUKAITSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  541

• KODUTÜTRED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  587

• KAITSELIITU EI OLE ENAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  615

 

KAITSELIIDU AJALUGU 1924–1940

Autor: Merike Jürjo

Toimetaja PhD Ago Pajur

Keeletoimetaja Anu Jõesaar

Kujundus Marju Veermäe

Kaitseliit

Trükk ja köide Tallinna Raamatutrükikoda

Kõva köide, 640 lk