Maakaitse käsiraamat

Tootekood: 0078
20,00 €

 

Maakaitse käsiraamat on väljaõppe juhendmaterjal Kaitseliidu allüksustele maakaitse ülesannetes. See raamat on õppematerjaliks osade kaupa, just selle väljaõppeteema juurde, mis on parajasti käsil. Siin käsitletakse peamiselt olulisi kollektiivseid tehnikaid ja toiminguid, mille kombineerimine õigel ajal ja soodsal maastikul võimaldab saavutada hea taktikalise tulemuse.  Rõhuasetus on jao ja rühma ülesannetel, tehnikatel ja püsitoimingutel.

Need baasalused on olulised selleks, et erinevate malevate allüksused, kus iganes neil on vaja koostööd teha, saaksid asjadest ühtemoodi aru, mis loobki eeldused toimivaks koostööks.

Suur rõhk raamatus on asetatud julgeolekule, et kaitsta oma võitlejate ja tsiviilisikute elusid. Kaitseliidus ei ole „kahuriliha“. Iga maakaitsja on unikaalne ja väärtuslik. Kuid samas peab iga pealik ja allüksus suutma tabada selle õige tasakaalu ülesannete täitmise olulisuse ja võitlejate säästmise vahel. Iga lahinguülesanne on risk võitleja elule ja tervisele, iga pääsenud vastane on oht Eesti iseseisvusele. Riski ja säästmise õiget tasakaaluvahekorda ei saa raamatusse kirja panna – see peab kasvama iga allüksuse seest kogemuste ja enesekindluse kaudu.

Käsiraamat on jaotatud kaheksaks peatükiks ja lisadeks. Peatükid liiguvad süstemaatiliselt üldiselt kitsamale ja üksiktehnikatelt kombineeritud tegevusteni. Lõppu on lisatud täiendavat lugemist ja tehnilisi abimaterjale.

Kaitseliidu ülem kutsub kõiki üles maakaitse käsiraamatut, seda esimest omataoliste seas, aktiivselt kasutama, sest see raamat parandab ning arendab märkimisväärselt üksuste väljaõppe taset.

  

Koostaja: Rene Toomse

Keeletoimetaja: Anu Jõesaar

Kujundaja: Kalle Müller

Trükk: Printon AS

440 lk, eesti keeles, kõvad kaaned